USŁUGI

Nasze specjalizacje

Nasze specjalizacje

Systemy do zarządzania
i monitorowania ITS

 • ZIR24

 • ELDRO24

 • Systemy parkingowe

 • ZIR Priority

Dedykowane rozwiązania IT dla ITS

 • Otwarte dane
 • Portale www oraz aplikacje mobilne
 • Wsparcie technologii wymiany danych
 • Integracja z KSZR i KPD

System Zarządzania Ruchem na drogach krajowych i autostradach

 • Tworzenie koncepcji SZR

 • Integracja urządzeń wchodzących w skład modułów rozproszonych SZR

 • Kompleksowe utrzymanie SZR

Urządzenia ITS

 • Sygnalizatory

 • Przyciski dla pieszych i sygnalizatory akustyczne

 • Sterowniki

 • Elementy konstrukcyjne

 • Wideodetekcja

Inżynieria ruchu

 • Badania pomiaru ruchu

 • Opracowanie projektów sygnalizacji świetlnej

 • Opracowanie projektów tymczasowej organizacji ruchu

 • Opracowanie projektów VMS
 • Symulacje ruchu w oprogramowaniu VISSIM

Konserwacja i utrzymanie infrastruktury drogowej

 • Utrzymanie zintegrowanych systemów zarządzania ruchem (ITS)

 • Usługa zdalnego centrum monitorowania i obsługi zdarzeń

 • Serwis w trybie 24/7/365

Wdrażamy nowoczesne rozwiązania zgodne z ideą Smart City

Wdrażamy nowoczesne rozwiązania zgodne z ideą Smart City

DLA INWESTORÓW

Dla kogo działamy?

Zarządcy Dróg

Zajmujemy się wsparciem zarządców dróg w utrzymaniu infrastruktury technicznej dzięki dedykowanym platformom IT, służącym do administrowania i wykrywania awarii systemów oraz urządzeń drogowych.

Urzędy Miast

Platformy IT zaprojektowane przez ZIR ELDRO umożliwiają władzom miast gromadzenie informacji o infrastrukturze drogowej, które następnie mogą zostać udostępnione jako zbiory Open Data.

Generalni Wykonawcy

Integrujemy systemy transportowe z  istniejącymi sieciami drogowymi oraz wdrażamy systemy zarządzania ruchem w tym również KSZR. Oferujemy usługi utrzymania i serwisu ITS oraz konsultacje technologiczne dla inwestorów.

Deweloperzy

Tworzymy projekty inżynierii ruchu na potrzeby osiedli mieszkaniowych, przestrzeni biurowych oraz usługowo-handlowych. Konstruujemy i wdrażamy systemy parkingowe z różnymi funkcjonalnościami w tym, np. stacje ładowania pojazdów elektrycznych.