USŁUGI

Konserwacja i utrzymanie infrastruktury drogowej

Konserwacja i utrzymanie infrastruktury drogowej

Utrzymanie systemu ITS

Posiadamy wykwalifikowany zespół serwisowy, który zapewnia całodobową obsługę usuwania awarii oraz nadzór techniczny. Oprócz doraźnie prowadzonych prac związanych z usterkami nasze brygady okresowo konserwują oraz wykonują przegląd stanu technicznego urządzeń. Jednocześnie pilotują rejestr zgłoszeń, zdarzeń i interwencji oraz zaplanowanych przeglądów technicznych urządzeń.

Do prac utrzymaniowych, którymi się zajmujemy, należą działania takie jak: dostawa, wymiana i modernizacja sterowników sygnalizacji oraz ich integracja z systemem sterowania ruchem, wdrażanie systemów w obszarze ITS, budowa nowoczesnych systemów detekcji czy systemów odcinkowego pomiaru prędkości oraz instalacja tablic Systemy Informacji Pasażerskiej.

Zdalnie centrum monitorowania zdarzeń

W swojej ofercie posiadamy dostosowaną do potrzeb naszych klientów usługę zdalnego monitorowania zdarzeń, działającą w trybie 24/7/365. Jest to centrum dyspozytorskie, w którym operator dzięki platformie ELDRO24 posiada bieżący podgląd infrastruktury drogowej oraz automatycznie powiadamiany jest o awarii urządzeń czy systemu.

Operator reaguje na zgłoszenie, zgodnie z wymogami danego kontraktu świadcząc usługę wsparcia zdalnego, dzięki czemu nie jest konieczna organizacja takiego stanowiska pracy na terenie realizowanego kontraktu utrzymaniowego, a wszelkie prace niezwłocznie wykonywane są przez wykwalifikowane brygady, które pracują w systemie 24/7.

Całodobowa obsługa awarii oraz nadzór techniczny

ZIR ELDRO zajmuje się również kompleksowym dozorem technicznym infrastruktury drogowej. Dbamy nie tylko o sprawność urządzeń czy elementów konstrukcyjnych, ale również zapewniamy niezawodność systemów IT, które pozwalają nam na wykrywanie nieprawidłowości w działaniu sygnalizacji świetlnej.

Przez całą dobę operator ze zdalnego centrum monitorowania zdarzeń, dba o prawidłowe funkcjonowanie infrastruktury za pomocą platformy ZIR24. O wszelkich usterkach i błędach powiadamiane są brygady techniczne, realizujące kontrakty utrzymaniowe z posterunków znajdujących się w pobliżu miejsc objętych serwisem w trybie 24/7/365.

USŁUGI

Nasze pozostałe specjalizacje

Systemy w obszarze ITS

Open data i rozwiązania IT

Produkty ITS

Inżynieria ruchu