REALIZACJE

Utrzymanie systemu TRISTAR

Utrzymanie systemu TRISTAR

INWESTOR

Miasto Gdańsk, Gdynia i Sopot

CZAS REALIZACJI

stała współpraca od 2016 roku

LOKALIZACJA

Trójmiasto

OPIS PROJEKTU

Uruchomiony w 2015 roku Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR, którego zadaniem jest usprawnienie komunikacji w Trójmieście, łączy 165 trójmiejskich skrzyżowań. Wykorzystuje do tego ogromną liczbę urządzeń takich, jak znaki i tablice zmiennej treści, sygnalizacje świetlne, kamery, rejestratory, czujniki, pętle indukcyjne czy stacje meteorologiczne.

Dzięki systemowi możliwa jest:

 • poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • bardziej efektywne wykorzystanie istniejącej infrastruktury drogowej
  i transportowej
 • zmniejszenie zatłoczenia w podstawowym układzie dróg i ulic
 • skrócenie czasu przejazdu pojazdów i podróży transportem zbiorowym
 • przekazywanie kierowcom oraz użytkownikom komunikacji zbiorowej informacji o bieżącym stanie ruchu drogowego
 • monitorowanie i ochrona środowiska naturalnego
 • sprawniejsze zarządzanie ratownictwem drogowym

Warunkiem realizacji powyższych celów jest sprawne funkcjonowanie infrastruktury technicznej systemu TRISTAR. Wspólnie z partnerami – firmami SPRINT S.A. oraz Gevas Software GmbhELDRO SERWIS realizuje kontrakt utrzymaniowy na terenie Gdańska, Sopotu i Gdyni, odpowiadając za serwis oraz konserwację urządzeń wchodzących w skład systemu.

W spełnianiu restrykcyjnych norm technicznych i czasowych zawartych w kontrakcie pomaga nam autorskie rozwiązanie IT – platforma ELDRO24, która umożliwia monitorowanie stanu infrastruktury technicznej oraz zarządzenie jej utrzymaniem.

Zakres wykonanych prac

 • zapewnienie całodobowego serwisu oraz dozoru technicznego

 • usuwanie awarii i usterek

 • okresowa konserwacja i przeglądy stanu technicznego urządzeń

 • dbanie o czystość urządzeń

 • prowadzenie rejestru zgłoszeń, zdarzeń, interwencji i prowadzonych prac konserwacyjnych

 • wykonywanie niezbędnych aktualizacji oprogramowania systemu

Inne realizacje

 • Systemy identyfikacji pojazdów

  Dla naszego klienta stworzyliśmy system identyfikujący pojazdy, który wykorzystuje dedykowane kamery, dające możliwość odczytywania tablic rejestracyjnych.

  Sprawdź szczegóły
 • System ITS w Radzionkowie

  Wdrożenie systemu ITS w Radzionkowie było kolejnym zadaniem z obszaru Smart City, a celem wykonanej modernizacji było zwiększenie bezpieczeństwa na głównych skrzyżowaniach w gminie, gdzie wielokrotnie dochodziło do kolizji.

  Sprawdź szczegóły
 • Rozwiązania ITS dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

  Od 2016 roku współpracujemy z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią w obszarze analizy danych związanych z komunikacją miejską i systemem priorytetu nadawanego pojazdom uprzywilejowanym.

  Sprawdź szczegóły
Poznaj nasze realizacje